Estimated worth for budovideos.com $47,886 USD

Site Worth & Details

Title
favicon of website Welcome to Budovideos.com - The Largest Selection of Martial Arts Videos on the Net!

Description
Budovideos.com - The Largest Selection of Martial Arts Videos on the Net!

Keywords
jiu-jutsu, grappling, mma, NHB, submission, gracie, budo, aikido judo iwama kenjutsu daito-ryu Hatsumi DVD Ninjutsu Aikido, Yoshinkan, Saito, DVD, Ueshiba, David Dye, Donovan Waite, Masando Sasaki, Mitsugi Saotome, Gozo Shioda, Tsuneo Ando, Koichi Tohei, Ki Society, Sunadomari, daito ryu aikijujutsu, aikibudo, ueshiba, sokaku takeda, hiden mokuroku, Tokimune takeda, seishinkai, ogami, groundfighting, bjj, grappling, no holds barred, Bas Rutten, mark kerr, carlson gracie jr, bong soo han, hapkido, judo, swain, mifune, karate, ken funakoshi, mas oyama, kyokushin, shotokan, isshin ryu, Ninjutsu, ninja, hatsumi, bussey, shuriken, bujinkan, masaaki, shinto muso ryu, jodo, jojutsu, aiki jo, hanbo, eishin ryu, jiki shinkage ryu, yamaguchi, Kiyoshi Nakakura, Sazaburo Takano, tetsuzan kuroda, nakamura hakudo, katori shinto ryu, yoshio sugino, tai chi, daniel lee, wing chun, augustine fong, yip man, tae kwon do, jeet kune do, martial arts, video, vhs, dvd, budo bujutsu, samurai

Daily Page Views
16,386

Daily Ad Revenue
$48.67

Worth
$47,886

Rating
2.0 out of 5.0 by Webs Value on Jun 18


Last updated 3168 days ago

Rank and Index Data

Page Rank
5

Alexa Rank
70,326

Google Back Links

Yahoo Back Links

Altavista Back Links

ATW Back Links


Server Information:

IP Address
209.164.2.8

Country
United States


Website Traffic Graphs:

Alexa Rank

Alexa Rank Graph for budovideos.com

Compete Rank

Compete Rank Graph for budovideos.com

Quantcast

Quantcast Graph for budovideos.com

Google Search Volume Index and News Reference Volume

Google Search Volume Index and News Reference Volume Graph for budovideos.com