Estimated worth for hervietnam.com $40,658 USD

Site Worth & Details

Title
favicon of website Cộng đồng phụ nữ hiện đại |Tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình | Hãy là Phụ nữ hiện đại và online HerVietnam.com

Description
Cộng đồng phụ nữ online - website tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình. Bạn sẽ biết cách làm mẹ, làm vợ, làm đẹp và làm bếp, chăm sóc sức khỏe cho con, cho chồng tốt hơn

Keywords
Làm mẹ, làm vợ, làm đẹp, làm bếp,Tư vấn tình yêu, Tư vấn hôn nhân và gia đình, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe chồng, chăm sóc sức khỏe trẻ em

Daily Page Views
9,879

Daily Ad Revenue
$29.64

Worth
$40,658

Rating
2.0 out of 5.0 by Webs Value on Dec 11


Last updated 3088 days ago

Rank and Index Data

Page Rank
5

Alexa Rank
106,031

Google Back Links

Yahoo Back Links

Altavista Back Links

ATW Back Links


Server Information:

IP Address
112.78.5.30

Country
Vietnam


Website Traffic Graphs:

Alexa Rank

Alexa Rank Graph for hervietnam.com

Compete Rank

Compete Rank Graph for hervietnam.com

Quantcast

Quantcast Graph for hervietnam.com

Google Search Volume Index and News Reference Volume

Google Search Volume Index and News Reference Volume Graph for hervietnam.com